CIVICA  GROUP  S.A.

 

 Bine ati venit  --- Despre noi  ---  Dotare tehnica  ---  Resurse umane  ---  Produse si servicii --- Portofoliu de lucrari  --- Managementul calitatii --- Contact


 

 

 

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

          Angajamentul managementului privind implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI)

        Certificat SR EN ISO 9001:2008

        Certificat SR EN ISO 14001:2005

        Certificat SR OHSAS 18001:2008

        Certificat pentru controlul productiei de betoane, betoane rutiere

        Certificat pentru Sistemul de Management al Responsabilitatii Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA ĪN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ĪN MUNCĂ

       Noi, S.C. CIVICA GROUP S.A., ne dorim satisfacerea permanenta a cerintelor clientilor nostri fata de produsele si serviciile oferite, promovam o politica adaptata cerintelor consumatorilor, de respect si protectie a mediului, de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

       In scopul implementarii politicii in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca noi, S.C. CIVICA GROUP S.A., fundamentam directii referitoare la:

 • castigarea increderii clientilor prin indeplinirea in mod sistematic a cerintelor acestora;

 • conformarea fata de cerintele legale privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca, precum si cu alte cerinte la care societatea noastra subscrie;

 • imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor oferite;

 • imbunatatirea performantelor de mediu prin prevenirea eventualelor poluari datorate activitatilor noastre;

 • promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii si clientii nostri, aplicand principiile managementului calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii in munca conform standardelor luate ca referinta;

 • intretinerea adecvata a echipamentelor si instalatiilor, luand in consideratie diminuarea impactului negativ asupra mediului si siguranta in exploatare;

 • promovarea unui dialog deschis si continuu cu clientii, autoritatile publice, organizatiile guvernamentale,  mass-media si alte parti interesate pe probleme de mediu, calitate, sanatate si securitate in munca;

 • impunerea si determinarea implicarii angajatilor in implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului integrat la nivelul tuturor activitatilor implicate in sistem;

 • asigurarea conditiilor necesare instruirii tuturor angajatilor si constientizarea acestora privind realizarea de produse si servicii de calitate, asigurarea protectiei factorilor de mediu, aplicarea principiilor generale de prevenire a accidentelor in organizarea muncii si a conditiilor de munca;

 • aplicarea masurilor de interventie operativa pentru prevenirea si / sau limitarea efectelor asupra angajatilor si a mediului produse de un eventual incident, avarie, accident, dezastru natural precum si pentru a preveni si minimiza posibilele evenimente nedorite care pot fi asociate acestor situatii.

        In scopul indeplinirii obiectivelor precizate mai sus, conducerea S.C. CIVICA GROUP S.A. a decis implementarea, mentinerea si imbunatatirea contnua a unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca adecvat domeniului nostru de activitate si scopului societatii.

       Documentele Sistemului de Management Integrat sustin politica aprobata si sunt conforme cu cerintele standardelor ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 si OHSAS 18001-2008.

        Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca este comunicata si inteleasa de personalul angajat.

        Periodic, conducerea S.C. CIVICA GROUP S.A. analizeaza politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in muca si o actualizeaza incontinuu.

Inapoi

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SMI

 

        Implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) si functionarea acestuia este un imperativ prioritar al politicii manageriale a S.C. CIVICA GROUP S.A.

        Managementul S.C. CIVICA GROUP S.A. doreste ca prin activitatile pe care le desfasoara societatea sa fie realizate constructii / produse la nivelul calitativ stabilit prin normele nationale si europene aplicabile in Romania, iar activitatile sa se desfasoare intr-o maniera de respect fata de mediu si fata de angajati, considerand sanatatea si securitatea in munca ca parte integranta a performantei manageriale.

         Angajamentul nostru priveste in mod explicit urmatoarele:

 • conformarea cu legislatia si cu reglementarile aplicabile activitatii;

 • prevenirea neconformitatilor si luarea de masuri preventive in vederea eliminarii cauzelor care conduc la aparitia acestora;

 • prevenirea poluarii prin luarea masurilor adecvate pentru limitarea si evitarea impacturilor negative asupra factorilor de mediu;

 • asigurarea resurselor pentru implementarea, functionarea si imbunatatirea sistemului de management adoptat;

 • imbunatatirea continua a performantelor privind calitatea, protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca;

 • analiza periodica a eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii in munca si adoptarea de solutii in vederea monitorizarii performantelor.

        Pentru a crea cadrul optim care sa permita realizarea obiectivelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea in munca implementam  si  mentinem  un  Sistem  de  Management  Integrat  conform  standardelor  ISO 9001 - 2008, ISO 14001 - 2004  si  OHSAS 18001 - 2008. Acest sistem imbunatateste performantele societatii noastre si da incredere angajatilor, clientilor si tuturor partilor interesate in societatea noastra.

       Prin implementarea Sistemului de Management Integrat urmarim si obtinerea altor avantaje, cum ar fi transparenta, optimizarea proceselor si promovarea profesionalismului in cadrul S.C. CIVICA GROUP S.A.

        Conducerea societatii se angajeaza sa asigure integral resursele financiare, umane si materiale pentru realizarea obiectivelor propuse si se obliga sa depuna eforturi in scopul imbunatatirii continue a sistemului de management al societatii.

Inapoi

 

 

 

 

 

 

SR EN ISO 9001:2008

Inapoi

 

 

 

 

SR EN ISO 14001:2005

Inapoi

 

 

 

 

 SR OHSAS 18001:2008

Inapoi

 

 

 

 

CONTROL PRODUCTIE BETOANE

 

Inapoi

 

 

 

 

 

RESPONSABILITATE SOCIALA

Inapoi

 


 Bine ati venit  --- Despre noi  ---  Dotare tehnica  ---  Resurse umane  ---  Produse si servicii --- Portofoliu de lucrari  --- Managementul calitatii --- Contact